Everything starts and ends with people

With our clients we design and facilitate inspiring learning experiences. We focus on mind-set and successful behaviours leading to high performance and lasting value.

Rozwój osobisty

Programy otwarte i coaching Aby pomyślnie rozwijać swoją karierę, znajdź trening pasujący do Twoich indywidualnych potrzeb. Nasze treningi dotyczące zarządzania i sprzedaży kładą nacisk na rozwój Twoich kompetencji poprzez rozwój Twoich postaw i zachowań. Ćwiczenia praktyczne, które są podstawą wszystkich naszych programów treningowych, pozwolą Ci zdobyć wiedzę, narzędzia i umiejętności.

Rozwój organizacji

Rozwiązania szyte na miarę.
Jesteśmy Twoim partnerem w skutecznym wprowadzaniu zmian w organizacji. Poprzez consulting, trening, coaching wspieramy Twoją organizację w rozwijaniu jej pełnego potencjału. Mając na uwadze wizję i strategię Twojej organizacji, naszym celem jest znacząca poprawa jej skuteczności poprzez zmianę zachowań osób ją tworzących.

Inspiration

16 st. 2012
Organizacje od dawna rozumieją znaczenie formalnych inicjatyw, zmierzających do poszerzenia wiedzy i systemów szkoleniowych. Niemniej, równie istotna jest nieformalna nauka oparta na wymianie wiedzy pomiędzy pracownikami,

Nasza specjalizacja

Działamy na rzecz zmian zachowań służących trwałemu doskonaleniu wyników poprzez:

 

Krauthammer University

Our Team

© 2015 Krauthammer International

Privacy statement