Open trainingsprogramma's

|

Krauthammer’s open trainingen combineren uitgekiende gedragstraining met didactische methoden, en brengen deelnemers uit verschillende organisaties samen. Deze programma’s gaan in op individuele competenties, verwachtingen en behoeften, zorgen voor een verhoogd zelfbewustzijn en voor het eigen maken van nieuwe informatie en tools.

Door deze manier te kiezen kun je als organisatie…
• Direct inspelen op ontwikkelingsbehoeften van afzonderlijke personen of kleine groepen.
• Zich spiegelen aan collega’s van andere organisaties.
• Kennismaken met Krauthammer voorafgaand aan een intern traject.
• De eigen corporate university of interne training aanvullen.
Een open training kan, en zou idealiter, moeten worden ondersteund door coaching en assessment.

Training
Alle trainingen van Krauthammer combineren didactiek, rollenspelen en praktijkcases. De trainingen zijn gericht op het ontdekken, begrijpen en veranderen van gedrag en stijl op het gebied van management, verkoop en communicatie. Een trainingsdag duurt van 09.00u tot 17.00u. Tussen de trainingsdagen ligt een periode van 3 à 5 weken, waarin de deelnemers zich de concepten eigen kunnen maken en de vertaling naar en implementatie in de praktijk kunnen optimaliseren. Trainingen worden ondersteund door praktische management tools en e-learning modules.
De trainingsprogramma’s zijn onderverdeeld in drie secties:

Coaching
In een wereld die door vaktermen wordt beheerst, definiëren wij coaching als persoonlijke begeleiding, meestal in face-to-face gesprekken. Het doel is het bevorderen van persoonlijke prestaties en groei. Je bouwt een vertrouwensrelatie op met een toegewijde coach die confronteert, aanmoedigt, prikkelt en onderricht. Altijd op een positieve manier, gecombineerd met eerlijke onverzettelijkheid en werkelijke compassie.

Assessment
Als uitgangspunt voor een gedragsinterventie, om return on investment te meten, of mogelijk als middel voor benchmarking; het belang van een assessment is duidelijk. Tools als een 361° analyse worden door Krauthammer aanbevolen en aangeboden. Daarnaast benchmarkt de 4LS Evaluatie het waarneembare gedrag van deelnemers naar 64 management- en leiderschapscompetenties. Elke competentie wordt onderverdeeld in 4 beschrijvingen die overeenkomen met 4 niveaus van functionaliteit: ‘schadelijk’, ‘contraproductief’, ‘functioneel’ en ‘voorbeeldig’. Tot slot is er het Krauthammer ‘Assessment Centre’ in het Engels, Frans en Nederlands, een ‘live observatie’ in één van de vestigingen van Krauthammer waar gebruik wordt gemaakt van situationele scenario’s.

Onderzoek

Wie zijn wij? Zijn we dezelfde mensen als gisteren? Hoe verschillend zijn we van de anderen?

Video

See video
Video "het afstemmingsgesprek"

© 2015 Krauthammer International

Privacy statement