Matrixmanagement

|
Managen zonder hiërarchische macht
Duur: 5 dagen in 4 maanden

Overzicht

Dit programma is met name bedoeld voor zogenaamde functionele managers (personeelsafdeling, communicatie, marketing, financiële afdeling enzovoort), projectmanagers en internationale coördinatoren. Het programma traint hen in de belangrijkste managementvaardigheden met betrekking tot matrix- of crossfunctionele structuren en in het creëren van teamgeest binnen hun netwerken om de beoogde resultaten te behalen.

 

Voordelen

 • Betrokkenen mobiliseren en op één lijn brengen
 • Motiverende doelen stellen en support verzamelen om ze te verwezenlijken
 • Doeltreffend communiceren voor een groep
 • Werkbesprekingen voorbereiden en leiden
 • Beslissingen communiceren en omgaan met weerstand
 • Moeilijke situaties en conflicten het hoofd bieden
 • Leiden en bijstellen zonder directe meerdere
 • Teamwerking optimaliseren en projectleden sturen

 

Doelgroep

Managers werkzaam in een matrixorganisatie en/of zonder directe leidinggevende verantwoordelijkheid.

 

Inhoud

Dag 1: De sleutels tot persoonlijk leiderschap

 • De rol van de matrixmanager
 • De drie hoekstenen van interpersoonlijke communicatie
 • Verandering: zelf een geslaagde overgang maken en collega’s helpen dat ook te doen
 • Motiverende, operationele en haalbare doelen stellen
 • Verzekeren dat iedereen bijdraagt en aanmoedigen van initiatieven
 • Talenten ontwikkelen door rekening te houden met de toegevoegde waarde en de beperkingen van alle teamleden

Dag 2: Beïnvloeden en overtuigen

 • Actief luisteren en de juiste vragen stellen
 • Fundamentele onderhandelingstechnieken om projecten en ideeën beter te verkopen aan interne en externe klanten
 • Reacties op bezwaren voorbereiden
 • Mondelinge communicatie: 14 criteria om impact te maken voor een groep. Hoe om te gaan met verstoringen?

Dag 3: Mobiliseren en leiden van een team voor een project of opdracht

 • Complimenteren: erkenning en motivatie
 • Gesprekken om de samenwerking te evalueren, te ontwikkelen en te ondersteunen
 • Constructieve en gerichte feedback geven
 • Vergaderingen leiden
 • Creativiteit: de drie rollen en de belangrijkste fasen

Dag 4: Lastige situaties managen zonder hiërarchische macht

 • Constructief en regelmatig controleren door toezicht uit te oefenen
 • Stimuleren tot gewenst gedrag, helpen en motiveren
 • Conflictbeheersing om tot oveeenstemming te komen
 • Effectief “nee” zeggen

Dag 5: Creëren en ontwikkelen van teamgevoel

 • Het bestaansrecht van een team: werken aan een gemeenschappelijk doel
 • De zes stappen naar “het voorbeeldige team”
 • Besluitvorming door consensus: de beste manier om steun te krijgen
 • Stroomopwaartse actie: overeenkomst verkrijgen en het maken van een effectief voorstel
 • Leiderschap bevestigen en gedrag aanpassen aan de ontwikkeling en voortgang van het project, de opdracht of werkgroep

 

Highlights

Praktijktoepassingen: onze didactische aanpak stimuleert de zelfkennis, bevordert de bewustwording en brengt duurzame gedragsveranderingen tot stand.

De spreiding: tussen iedere trainingsdag zit een periode van 3 tot 5 weken om de persoonlijke verwerking te vergemakkelijken en de praktische toepassing op de werkplek te optimaliseren.

Het delen van ervaringen: bij het begin van de dag deelt elke deelnemer de ervaringen op basis van concrete resultaten (geslaagd en/of mislukt) die hij behaalde. De geslaagde ervaringen en/ of problemen worden dan geanalyseerd en besproken en de lessen die hieruit worden getrokken worden omgezet in een nieuw actieplan. De rest van de dag worden nieuwe modules behandeld volgens dezelfde procedure.

De multimediale aanpak: voor, tijdens en na de training wordt de deelnemer uitgenodigd om zijn of haar kennisverwerving online verder te zetten:
- om feedback van zijn omgeving in te zamelen met behulp van een 361° analyse
- om de fundamentele aspecten van de interpersoonlijke communicatie bij e-learning voor te bereiden, te herzien en/of uit te diepen.

 

Trainingsbrochure

Onderzoek

Wie zijn wij? Zijn we dezelfde mensen als gisteren? Hoe verschillend zijn we van de anderen?

Video

See video
Video "het afstemmingsgesprek"

© 2015 Krauthammer International

Privacy statement