Management

|
Individuen, teams & prestaties aansturen
Duur: 5 dagen in 4 maanden

Overzicht

Het compacte programma gaat verder dan de norm, waardoor de prestaties van een manager een enorme sprong zullen maken. Het helpt managers uitdagingen om te zetten in mogelijkheden. In plaats van branden blussen, ad-hoc controle en bevelen geven, ontdekt men dé manier om een proactieve en coöperatieve cultuur te ontwikkelen. Een cultuur gebaseerd op een uitnodigende dialoog en die de waarden en ambities van medewerkers op één lijn brengt met de organisatie.

*This training is also available in English at different Dutch locations. Read more about the programme in our brochure.

 

Voordelen

 • Doeltreffend voorbeeldgedrag
 • Effectief communiceren en solide gesprekstechnieken
 • Verbeterde controle over jezelf
 • Anderen motiveren en inspireren
 • Grotere betrokkenheid van het team
 • Tijd- en productiviteitswinst
 • Effectief performance management
 • Oplossen van moeilijke situaties en conflicten
 • Impact maken voor een groep

Doelgroep

Lijn- en projectmanagers in de eerste jaren van hun managementcarrière

 

Inhoud

Dag 1 Mijn omgeving, rollen, uitdagingen en stijl

 • Hoe ziet mijn team eruit en wat zijn de principes van de ontwikkeling van menselijk kapitaal? Analyse van de spelers in mijn omgeving die belangrijk zijn voor mijn succes: hoe kijk ik naar mezelf, naar anderen en naar mijn omgeving?
 • Perceptie en realiteit: hoe we spontaan met anderen omgaan, werken en communiceren. Waarom doen we zoals we doen?
 • Delegeren, empowerment en accountability
 • Een moeilijke beslissing communiceren
 • Gebalanceerd leiderschap: bewust en doeltreffend gebruik van verschillende leiderschapsstijlen

Dag 2 Performance Management Cyclus

 • Leren uit ervaring – wat zijn mijn resultaten van de eerste trainingsdag
 • Goed voorbeeld doet volgen. De kracht van beïnvloeding: de 3 wetten
 • Performance management start met doelstellingen en verwachtingen concretiseren
 • Tijdens het jaar de prestaties van mijn medewerkers ontwikkelen en hun lerend vermogen stimuleren
 • Prestatieproblemen bespreken en oplossen
 • Prestaties controleren op een motiverende manier

Dag 3 Medewerkers ontwikkelen voor morgen

 • Ga ik vooruit wat betreft mijn leerdoelstellingen – managen van mijn ontwikkelprestaties
 • Begrijpen van de diepere drijfveren door het gebruik van  vragen
 • Feedback krijgen en geven
 • Medewerkers laten groeien: de evolutiemethode in de context van talentontwikkeling
 • Omgaan met high performers en natuurtalenten
 • Een verandering op een inspirerende en impactvolle manier aankondigen aan een groep

Dag 4 Moeilijke situaties managen

 • Gaat mijn collega deelnemer vooruit wat betreft zijn of haar leerdoelstellingen – coachen en ontwikkelen
 • Managen van complexe, tactische veranderingen: omgaan met weerstand en emoties, medewerkers begeleiden tijdens de transitie, betrokkenheid en eigenaarschap realiseren
 • Nee zeggen tegen het een is ja zeggen tegen het andere
 • Omgaan met uitdagende besprekingen en groepsonderhandelingen.
 • Bijsturingsgesprekken: hoe voer ik mijn medewerker terug naar de afgesproken lijn en de kernwaarden van de organisatie?
 • Conflicten oplossen

Dag 5 Nieuwe ontwikkeling(en) managen, aansporen tot presteren

 • De balans opmaken van mijn persoonlijke ontwikkeling – de laatste belemmeringen opruimen
 • Werkbesprekingen op een motiverende manier leiden en inspireren tot creativiteit en prestatieverbetering
 • Initiatief nemen: hoe presenteer ik een project of aanbeveling aan de top van mijn organisatie
 • Werken aan een persoonlijke ‘case van verwarring’: probleem identificatie, probleem analyse, een andere oplossing vinden
 • Personal branding en mijn verdere ontwikkeling 
 • In the Hot Seat voor de laatste feedback

Highlights

Praktijktoepassingen: onze didactische aanpak stimuleert de zelfkennis, bevordert de bewustwording en brengt duurzame gedragsveranderingen tot stand.

De spreiding: tussen iedere trainingsdag zit een periode van 3 tot 5 weken om de persoonlijke verwerking te vergemakkelijken en de praktische toepassing op de werkplek te optimaliseren.

Het delen van ervaringen: bij het begin van de dag deelt elke deelnemer de ervaringen op basis van concrete resultaten (geslaagd en/of mislukt) die hij behaalde. De geslaagde ervaringen en/ of problemen worden dan geanalyseerd en besproken en de lessen die hieruit worden getrokken worden omgezet in een nieuw actieplan. De rest van de dag worden nieuwe modules behandeld volgens dezelfde procedure.

De multimediale aanpak: voor, tijdens en na de training wordt de deelnemer uitgenodigd om zijn of haar kennisverwerving online verder te zetten:
- om feedback van zijn omgeving in te zamelen met behulp van een 361° analyse
- om de fundamentele aspecten van de interpersoonlijke communicatie bij e-learning voor te bereiden, te herzien en/of uit te diepen.

Deelnemers krijgen toegang tot de Krauthammer portal waar alle materialen een jaar beschikbaar zijn. Drie weken voor aanvang van de training ontvangen zij een uitnodiging.

Trainingsbrochure

Onderzoek

Wie zijn wij? Zijn we dezelfde mensen als gisteren? Hoe verschillend zijn we van de anderen?

Video

See video
Video "het afstemmingsgesprek"

© 2015 Krauthammer International

Privacy statement