Ons vakmanschap

|

We zorgen voor gedragsverandering om te komen tot een duurzame verbetering van de resultaten door training, coaching en consulting. 

Training

Training, a Krauthammer craftWij definiëren training als werken aan ‘gedragsverandering’ in plaats van ‘overdracht van informatie’. Bijvoorbeeld: een financieel manager moet een nieuw financieel rapportagesysteem ontwikkelen en de implementatie ervan waarborgen. Gedragstraining zal hem (of haar) helpen erover te waken dat het nieuwe systeem gebaseerd is op duidelijk begrepen behoeften van de betrokkenen, in plaats dat de manager -slechts- de technische stappen aanleert in de ontwikkeling van een dergelijk systeem. Gedragstraining zal hem bovendien helpen de verandering en het resultaat te communiceren, commitment te verkrijgen én ervoor te zorgen dat de implementatie wordt ondersteund. Verder lezen

 

Coaching

coaching, a Krauthammer craftCoaching heeft vele definities. Wij definiëren het als ‘persoonlijke begeleiding’ en richten ons op waarneembaar gedrag. Meestal gebeurt dit face-to-face.” Het doel is om prestaties en persoonlijke groei tegelijk te stimuleren. De coachee heeft een vertrouwensrelatie met een toegewijde coach die hem confronteert, aanmoedigt, prikkelt en onderricht. Daar kan hij zich niet aan onttrekken. Vertrouwen is dus een eerste vereiste. Integriteit, een constructieve instelling, doortastendheid en empathie zijn de onvoorwaardelijke eigenschappen van de coach. Verder lezen

 

Consulting

Ons inziens bestaat de eerste taak van management consulting uit managers helpen met het uitvoeren van hun taak. Het is een facilitaire rol, die zich niet richt op het overnemen van specifieke delen van de organisatie. Een duurzame prestatieverbetering blijft volgens ons uit wanneer een organisatie er niet in slaagt analytische nauwgezetheid en management tools te verenigen met een fundamentele gedragsverandering. Pas als die integratie bereikt wordt, is een ware paradigmaverschuiving in businessconsulting mogelijk. Om deze revolutie te realiseren moeten businessconsultants samenwerken met gedragscoaches, beiden sterk gericht op uitvoering. Verder lezen
 

Onderzoek

Wie zijn wij? Zijn we dezelfde mensen als gisteren? Hoe verschillend zijn we van de anderen?

Video

See video
Video "het afstemmingsgesprek"

© 2015 Krauthammer International

Privacy statement