Kwaliteit en CSR

|

Kwaliteit

In ons streven naar resultaten, eisen wij van onszelf net zoveel als u. Het evalueren van de impact van interventies, zoals training en coaching, staat daarom hoog op onze agenda. Zo krijgen onze klanten en wijzelf gedetailleerde en transparante informatie over de impact van onze interventies.
 

CEDEO

CEDEO is een zelfstandige organisatie die opleidingsorganisaties erkenning verleend op basis van klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Op deze wijze ondersteunt zij organisaties bij de selectie van een geschikt opleidingsinstituut.
Tweejaarlijks onderzoekt Cedeo op grote schaal de klanttevredenheid onder de inkopers van maatwerk- en open opleidingen. Minimaal 80% van de opdrachtgevers moet 'tevreden tot zeer tevreden' zijn over de dienstverlening, de samenwerking met de organisatie en de behaalde resultaten.

     

Krauthammer is sinds 1994 Cedeo erkend en heeft in april 2015 opnieuw de verlenging tot 2017 verkregen. Enkele citaten uit het Cedeo rapport 2016:

  • “Zij staan wereldwijd bekend om hun uitstekende leiderschapstrainingen.”
  • “Hun methodiek en visie op organisatieontwikkeling sprak ons aan.”
  • "Omdat Krauthammer onze organisatie zo goed kent en er praktijkcases worden ingebracht, is het echt maatwerk."
  • "Wat ik krachtig vind, is dat zij ook mij als leidinggevende ter discussie stellen. De trainers durven werkelijk op zoek te gaan naar het probleem achter het probleem."
  • "De effectiviteit is goed meetbaar, want uit onze medewerkerstevredenheidsonderzoeken blijkt dat de scores gestegen zijn."
  • "Ik vind het erg fijn dat ze bij internationale trainingen hun locale trainers inzetten. De afstemming tussen trainers onderling verloopt daarbij uitermate goed."

De CEDEO-erkenning is een van de belangrijkste, objectieve selectieinstrumenten voor inkopers van human resources diensten, die de zekerheid geeft van een gegarandeerd goede kwaliteit. Met een keuze voor een CEDEO-erkende leverancier weet een inkoper zeker dat hij een keuze maakt voor één van de betere aanbieders op HR-terrein (bron: Cedeo).
Meer informatie over Cedeo, de erkenning en de criteria, methode en procedures kunt u vinden op www.cedeo.nl
 

CSR

Krauthammer wenst altijd op een sociaal verantwoorde wijze te handelen. Samen met een CSR*-implementatieteam hebben we een beleid ontwikkeld dat gericht is op:
• Een groener en meer efficiënt gebruik van onze middelen
• Koesteren van ons ethisch kader (bijvoorbeeld onze waarden)
• Genereren van individuele CSR-initiatieven

Het uiteindelijke doel is alleen groene producten aan te kopen en tegelijk de kosten voor kantoorproducten te verlagen.

Krauthammer heeft een reeks van 6 waarden en 14 principes opgesteld om het welzijn van onze belanghebbenden te bevorderen. Elk jaar wordt een Core Squad aangesteld, dat erop toeziet dat deze waarden en principes het hele jaar door worden toegepast en gekoesterd.


ESF-project: Krauthammer Challenge

Krauthammer staat zoals vele organisaties voor een uitdaging die enerzijds te maken heeft met de opbouw van haar personeelsbestand en anderzijds zijn er verwachtingen van medewerkers. Met dit project willen wij als organisatie voorkomen dat medewerkers voortijdig uitvallen, door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die beter passen bij de fysieke mogelijkheden van medewerkers in combinatie met hun werkervaring en opgebouwde expertise. Daarnaast willen wij dat deze consultants het laatste deel van hun carrière en de periode daarna in goede gezondheid kunnen beleven. In bijgaande brochure staat het project beschreven.

Ashoka partnership

Begin 2009 ondertekende Krauthammer een partnership-overeenkomst met Ashoka ter ondersteuning van zijn missie, de ontwikkeling en het professionalisme van sociaal ondernemerschap. Ashoka selecteert, financiert en ondersteunt innovatieve sociale ondernemers over de hele wereld. In het kader van het partnership levert Krauthammer structurele bijstand in de vorm van coaching en training voor het personeel van Ashoka.
"Deze training heeft me echt heel wat bijgebracht. Ik kan mijn vragen beter onder woorden brengen en oplossingen vinden. De concrete hulpmiddelen, de rollenspellen, de interacties met de groep en het persoonlijk werk tussen de sessies kon ik zeer op prijs stellen. En ik gebruik hetgeen ik heb geleerd nog altijd regelmatig," vertelt Florence Rizzo, die in het kader van het partnership deelnam aan een programma Matrixmanagement. Net zoals Florence Rizzo kregen 38 sociale ondernemers in 2009 en 2010 individuele training en coaching. Door workshops en aangepaste trainingsprogramma's creëren we bijkomende mogelijkheden om onze twee culturen dichter bij elkaar te brengen.

*CSR (Corporate Societal Responsibility): engagement van organisaties voor economisch duurzame bedrijfsactiviteiten plus de bescherming van de gezondheid van de mens en onze planeet en deze verzoenen met winst.

 

Onderzoek

Wie zijn wij? Zijn we dezelfde mensen als gisteren? Hoe verschillend zijn we van de anderen?

Video

See video
Video "het afstemmingsgesprek"

© 2015 Krauthammer International

Privacy statement