Coaching

|

Van eenzame strijd naar inspirerende weg

Coaching
Coaching is 'begeleiding op maat' die gewoonlijk plaatsvindt in een persoonlijke bijeenkomst. Dit is onze simpele definitie van coaching. Door middel van een intensieve dialoog helpen wij mensen hun persoonlijkheid te ontwikkelen, hun prestaties te verbeteren en hun volledige potentieel te benutten.

Waarom boeken mensen coachingsessies? Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. De meest voorkomende zijn voorbereiding op een nieuwe functie, streven naar meer persoonlijke impact en effectiviteit, het oplossen van conflicten, het omgaan met emoties, enzovoort.

Gedurende het coachingproces begeleiden wij mensen in het definiëren van duidelijke doelen, het verbreden van hun perspectief en het vinden van goed doordachte oplossingen. Daarnaast werken we aan het veranderen van bepaalde gedragspatronen. Een Krauthammer-coach is een uiterst veeleisende sparringpartner. Hij confronteert, stimuleert, irriteert en instrueert, waarbij hij hardvochtigheid combineert met begrip. Deze intensieve en diepgaande uitwisseling resulteert in een positieve instelling, energie en het vermogen om vooruit te komen.

Onze coachingsessies kunnen elke gewenste lengte hebben, afhankelijk van uw persoonlijke behoeften en uw zakelijke context. Op persoonlijk niveau bieden wij coaching voor bestuur en hoger management, terwijl strategische en implementatiecoaching zijn gericht op de organisatorische ontwikkeling.

Coaching kan op zichzelf staand worden uitgevoerd, als aanvulling op of als onderdeel van een trainingsprogramma of beginnen met een 361-analyse of 4LS-evaluatie.

Uw voordelen:
- Beheersing van de competenties die nodig zijn voor een huidige of toekomstige rol
- Verbeterde persoonlijke effectiviteit, veerkracht, weerstand
- Verbeterde besluitvormingskracht
- Oplossing van een specifiek probleem of conflict
- Succesvol leiderschap van veranderingsprogramma's of -projecten
- Stressmanagement
 

Meer weten? Download de volledige brochure. 

Download

Onderzoek

Wie zijn wij? Zijn we dezelfde mensen als gisteren? Hoe verschillend zijn we van de anderen?

Video

See video
Video "het afstemmingsgesprek"

© 2015 Krauthammer International

Privacy statement