Leestafel

Engaged employees don’t hesitate to push themselves harder and harder. This is often rewarding but also dangerous. Learn to protect yourself early enough so that you don’t risk to lose your engagement in the long run.
De sfeer op kantoor is niet altijd opperbest. Er kan onderlinge concurrentie zijn, mensen gedragen zich verschillend en hebben ook andere principes. Dit kan je geduld zwaar op de proef stellen en conflicten kunnen zo makkelijk ontstaan.
Herinner je je een doelstelling die je niet haalde?
How to find the right people to help you succeed
“Ik verafgoodde mezelf, ik haatte mezelf en daarna werden we samen oud.” Paul Valéry

Onderzoek

Wie zijn wij? Zijn we dezelfde mensen als gisteren? Hoe verschillend zijn we van de anderen?

Video

See video
Video "het afstemmingsgesprek"

Test uzelf

De eigenschappen van een leider worden bepaald door zijn/haar identiteit. De centrale vraag is in hoeverre deze identiteit invloed heeft op het gedrag in verschillende situaties.

© 2015 Krauthammer International

Privacy statement